Privacy Policy, Cookies & Algemene voorwaarden voor gebruik:

Wij begrijpen dat uw persoonsgegevens belangrijk voor u zijn.

Privacybeleid

Verwerkingsverantwoordelijke voor deze website is:
“Annie Gansbeke”, Muizendries 3 te 9070 Heusden, annie@aniegansbeke.be
Ondernemingsnummer: BE 0643 178 195

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Annie Gansbeke neemt uw privacy zeer serieus. In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en met wie het kan worden gedeeld.

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en bij te werken. De datum van de meest recente update vindt u onderaan dit Privacybeleid.

Welke informatie verzamelen we over u en hoe verzamelen we deze
We kunnen gegevens over u “uw informatie” verzamelen en verwerken wanneer:

 • u online informatie (uw e-mail) verstrekt via onze site http://www.annie gansbeke.be of ons zelf correspondentie met informatie stuurt;
 • u informatie aanvraagt bij “Annie Gansbeke” of ons vraagt contact met u op te nemen;
 • u aangeeft e-mails van ons te willen ontvangen
 • informatie die u ons persoonlijk geeft tijdens onze tentoonstellingen, evenementen en beurzen
 • informatie met betrekking tot uw aankoop van onze kunstwerken of uw gebruik van onze diensten.

De informatie die wij verzamelen kan omvatten: uw naam, e-mailadres, bedrijf, regio, relatie tot “Annie Gansbeke”, reden voor contact met ons op te nemen en elk bericht dat u aan ons verzend.

Wettelijke basis voor verwerking
De basis voor “Annie Gansbeke” bij het verwerken van uw informatie is ofwel onze legitieme zakelijke belangen afgewogen tegen uw belangen, rechten en vrijheden of uw toestemming.

Hoe gebruiken we uw informatie?
We kunnen uw informatie op de volgende manieren gebruiken:

 • informatie over ons kunstwerk en onze diensten aan u verstrekken;
 • u op de hoogte houden van onze kunstwerken en evenementen waarvan we denken dat u ze interessant vindt;
 • onze verplichtingen nakomen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen u en ons;
 • met u communiceren;
 • onze site te beheren en voor interne activiteiten, waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden;
 • onze site veilig en beveiligd houden;
 • voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen.

 

Wie heeft toegang tot uw informatie?
Indien nodig zal ons team toegang hebben tot uw gegevens voor de hierboven beschreven doeleinden. We zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn, of als we van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • te voldoen aan wettelijke vereisten,
 • onze rechten of eigendommen of die van onze gebruikers te beschermen en verdedigen
 • de persoonlijke veiligheid van onze gebruikers of het publiek te beschermen.


Marketing
We kunnen de e-mailadressen verzamelen van degenen die ons e-mailberichten sturen; we zullen echter geen ongevraagde e-mail sturen naar de adressen die we verzamelen of deze adressen delen met niet-aangesloten derden, behalve wanneer u ermee instemt dat we uw gegevens gebruiken om u marketinginformatie te geven waar u om hebt gevraagd of waarvan wij denken dat u daarin geïnteresseerd bent.

 

Waar verwerken we jouw informatie?
Wij zullen uw gegevens niet overdragen naar of opslaan op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), nog naar landen die niet zo’n ontwikkelde wetgeving voor gegevensbescherming hebben.

Hoe houden we uw informatie veilig?
“Annie Gansbeke” heeft maatregelen genomen die voldoen aan algemeen aanvaarde normen van technologie en operationele veiligheid om uw persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Al uw informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers en wij zullen uw informatie beschermen in overeenstemming met de wettelijke eisen.

Ondanks deze voorzorgsmaatregelen is de overdracht van informatie via het internet echter niet volledig veilig en kunnen we de veiligheid van uw informatie die naar onze site wordt verzonden niet garanderen of garanderen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw informatie. 

Uw rechten

U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te rectificeren of te wissen en dient elk verzoek met betrekking tot uw gegevens aan ons te richten.

“Annie Gansbeke wil graag uw persoonlijke informatie accuraat ontvangen. U heeft het recht om uw gegevens te corrigeren, bij te werken of te wijzigen.

U hebt het recht om ons te vragen uw gegevens niet te verwerken (of door te geven aan andere bedrijven of organisaties) voor marketingdoeleinden. Wij zorgen ervoor dat al onze e-mails een opt-out-link bevatten en moedigen u aan deze te gebruiken als u geen marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen. Je hebt ook altijd het recht om ons te vragen je gegevens te wissen.

Als u een klacht heeft over hoe we uw gegevens hebben gebruikt, neem dan contact met ons op. 

Hoe lang bewaren we uw informatie?
We bewaren de informatie die we over u verzamelen alleen zo lang als nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden of als dat nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan we onderworpen zijn. Dit houdt in dat we onze bestanden regelmatig controleren om te zien of de informatie correct en up-to-date is en nog steeds nodig is. Wanneer wij toestemming hebben om u direct marketingberichten te sturen, kunnen wij uw contactgegevens die voor dit doel nodig zijn, bewaren zolang u zich niet afmeldt voor het ontvangen van deze berichten van ons. Als u zich afmeldt voor marketing, bewaren we uw gegevens zodat we uw wens om niet te worden benaderd voor marketingdoeleinden kunnen respecteren.

Contact met ons opnemen
Vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot dit Privacybeleid en uw gegevens zijn welkom en kunnen worden gericht aan dpo@anniegansbeke.be.

Laatst bijgewerkt: 7 augustus 2023

 

Cookiebeleid

Om onze website beter af te kunnen stemmen op uw behoeften en voorkeuren, maakt “Annie Gansbeke” gebruik van cookies. U heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren. In dat geval maken we u er attent op dat bepaalde onderdelen van onze websites niet naar behoren kunnen functioneren. Het kan ook zijn dat u geen toegang meer zal hebben tot bepaalde diensten die wij op onze website aanbieden.

Hieronder geven wij u graag meer informatie over cookies aan de hand van een eenvoudige Q&A structuur.

Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand dat in de webbrowser van uw computer of uw mobiel toestel – zoals uw Smartphone, iPhone, iPad en dergelijke – nagelaten wordt door de server van de website die u op dat moment raadpleegt. Een cookie bevat een code die alleen gelezen kan worden door de server die het er geplaatst heeft. De server heeft dus geen toegang tot andere informatie die zich bevindt op uw computer of uw mobiel toestel.

Hoe wordt een cookie bestand opgebouwd?

Een cookiebestand bestaat uit:

de naam van de server die het cookie bestand geplaatst heeft, er wordt een vervaldatum meegegeven en een unieke cijfercode

Wat is het nut van een cookie?

Aan de hand van cookies zorgen we ervoor dat uw surfervaring als bezoeker op één van onze websites zo optimaal mogelijk ervaren wordt. Dit onder andere om u sneller en makkelijker te laten navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of door het aanpassen van de inhoud van onze site aan uw persoonlijke voorkeuren bvb taalvoorkeur.

Waar kan ik deze cookies terugvinden?

Cookies worden in een afzonderlijke map van uw browser op uw computer of uw mobiel toestel geplaatst.

Wat is een ‘Session cookie’?

Deze cookie heeft als functie om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan onze websites.

Wat is een ‘Permanente cookie’?

Deze cookie heeft als functie om uw browser te herkennen met het oog op herhaalde bezoeken aan onze websites.

Welke cookies zijn noodzakelijk?

U zal de indruk krijgen dat bepaalde onderdelen van onze website niet of niet naar behoren functioneren indien u de noodzakelijke cookies uitschakelde. “Annie Gansbeke” gebruikt dergelijke cookies bijvoorbeeld bij het invullen van contactformulieren .

Wat zijn ‘Functionele cookies’?

Zoals het woord zelf suggereert, zorgen deze cookies voor het optimaal functioneren van onze websites zodat u een zo aangenaam en persoonlijk mogelijk bezoek aan onze websites ervaart. “Annie Gansbeke” maakt gebruik van ‘Functionele cookies’ voor het ‘herinneren’ van uw persoonlijke voorkeuren en voor het vermijden van eenzelfde communicatie bij herhaalde bezoeken bijvoorbeeld bij het deelnemen aan een actie.

Wat zijn ‘Performantie cookies’?

“Annie Gansbeke” maakt gebruik van ‘Performantie cookies’ om na te gaan hoe u onze websites gebruikt met het oog op het aanpassen en verbeteren van de inhoud en het gebruiksgemak van onze website. Zo worden bijvoorbeeld het aantal bezoekers per pagina bijgehouden of de meest voorkomende taal waarin de website bezocht wordt.

Wat zijn ‘cookies van derden’?

Dat zijn cookies die weggeschreven worden vanuit advertenties die door derden op de website van “Annie Gansbeke” vermeld worden. Dit met als doel om de advertenties en/of de inhoud van de advertenties aan uw persoonlijke voorkeuren aan te kunnen passen. U krijgt deze cookies uitsluitend te zien indien u deze niet uitschakelde. Bij het gebruik van third partie cookies beschikt noch “Annie Gansbeke, noch de adverteerders (derden) over uw persoonlijke gegevens.

Wat is ‘ingesloten inhoud’?

“Annie Gansbeke” kan op haar website doorverwijzen naar andere sites via een aanklikbare link. Zo komt u op een website van een andere organisatie terecht. Het kan zijn dat de website naar waar verwezen wordt ook gebruik maakt van cookies. “Annie Gansbeke”adviseert u om op dat moment de gebruiksvoorwaarden van de betreffende organisatie te consulteren, vermeld op hun eigen website, om u te informeren omtrent hun privacy en cookie beleid.

Hoe kan ik de cookies beheren?

Het beheren van cookies heeft u zelf in de hand. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen naar uw persoonlijke voorkeuren. U kunt steeds zowel reeds geïnstalleerde cookies verwijderen als nieuwe cookies weigeren door uw browserinstellingen aan te passen.

Google Analytics-cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, één van de meest gekende alsook vertrouwde oplossing voor analytische gegevensverzameling op het internet. Deze helpt ons te begrijpen hoe u gebruik maakt van de website op een manier waarop bijgevolg verbeteringen kunnen aanbrengen. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld bijhouden hoe lang u zich op onze website bevindt alsook de pagina’s die u bezoekt.

Voor meer informatie over Google Analytics kunt u de officiële pagina bezoeken. https://policies.google.com/technologies/cookies

 

Algemene voorwaarden voor gebruik

Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze website te bezoeken, te doorbladeren en te bekijken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

Auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij “Annie Gansbeke” en haar partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van “Annie Gansbeke”. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie, die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Links naar andere websites worden als service aangeboden en het betekent niet dat “Annie Gansbeke” verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Opmerkingen, vragen en suggesties

“Annie Gansbeke” wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar (uitgezonderd zoals beschreven in punt 1. met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Door “Annie Gansbeke” materiaal te sturen, geeft u aan “Annie Gansbeke” het onbeperkte en onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelijk te registreren. Tevens kan “Annie Gansbeke” de ideeën en technieken vrij toepassen die u ons laat toekomen. “Annie Gansbeke” heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

Rechtspraak

Het staat “Annie Gansbeke” vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door die opnieuw op deze website te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blijven.